niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

WIRON do zmiany

msd | 19 marca 2024
GPW Benchmark ruszyła z konsultacjami zmiany metody opracowywania wskaźnika WIRON w dwóch kluczowych elementach jego wyznaczania.

Proponowane przez administratora zmiany dotyczą podwyższenia minimalnego progu wolumenowego pojedynczej transakcji, a także zmiany poziomu odcięcia w tzw. korekcie głównej. W obu składanych przez GPW Benchmark propozycjach minimalny próg wolumenowy zostałby podniesiony z 1 mln zł do 25 mln zł. Z kolei próg odcięcia w korekcie głównej miałby zostać obniżony z obecnych do 25 proc. do – zależnie od wariantu – 12,5 lub 20 proc.

„Administrator podkreśla, że zmiana metody prowadząca do ograniczenia zmienności WIRON jest efektem pożądanym zgodnie z informacjami przekazywanymi przez uczestników rynku finansowego (…)” – napisała GPW Benchmark w dokumencie konsultacyjnym.

Jak wynika z analiz administratora, podwyższenie minimalnego progu wolumenowego prowadzi przeważnie do wzrostu średniego poziomu indeksu WIRON. Przeciwny rezultat przynosi natomiast obniżenie poziomu odcięcia w korekcie głównej.

Przedstawione przez GPW Benchmark propozycje zmiany metody wyznaczania wskaźnika prowadzić mają do obniżenia zmienności indeksu, co – jej zdaniem – może zapewnić ograniczenie kosztów i ryzyka z wiązanych z wdrożeniem indeksu do stosowania.

Uruchomione przez GPW Benchmark konsultacje potrwają do 8 kwietnia tego roku. 

Przy okazji publikacji dokumentu konsultacyjnego administrator zarekomendował, aby przywrócić opracowywanie indeksu jednopodstawowego WIRON, na którym oparte miały być kalkulacje choćby obligacyjnych odsetek. Datą startową takiego indeksu jednopodstawowego miałby być tym razem 2 stycznia 2024 r. (wcześniej GPW Benchmark zaprzestała opracowywania tego indeksu 11 stycznia br., tłumacząc to istotnym wpływem przeprowadzonej aktualizacji danych historycznych).

Zgodnie ze zmienionym harmonogramem reformy wskaźników referencyjnych, WIRON ma całkowicie zająć miejsce WIBOR-u do końca 2027 r. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo