wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

XSystem uplasował kolejną małą emisję

msd | 03 października 2016
Z sierpniowo-wrześniowej prywatnej oferty spółka zebrała 0,44 mln zł wobec oferowanych 1,27 mln zł. Obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst, prawdopodobnie zostaną zasymilowane z wcześniejszymi seriami.

Wobec niskiej, nieprzekraczającej 1 mln zł, wartości emisji wprowadzenie nowej emisji do obrotu nie będzie możliwe, jeśli spółka nie zdecyduje się na scalenie obligacji ze starszymi seriami. Z czerwcowej oferty XSystem zebrał 0,28 mln zł, zaś w subskrypcji trwającej od marca do maja spółka pozyskała 0,45 mln zł. 

Obligacje serii FB wraz z wyemitowanymi już obligacjami serii F i FA będą przedmiotem wniosku o wprowadzenia na rynek ASO Catalyst. Wszystkie w/w serie obligacji będą równe w prawach z dniem wprowadzenia na rynek ASO Catalyst – podano w komunikacie spółki.

Pierwsza z emisji oprocentowana jest na stałe 10 proc. przy braku zabezpieczenia i terminie spłaty ustalonym na 31 marca 2019 r. Warunki dwóch kolejnych ofert nie zostały upublicznione, ale by asymilacja była możliwa, muszą być one identyczne.

Jako ciekawostkę wskazać natomiast warto, że część kosztów emisji obligacji przez XSystem oraz późniejszego wprowadzenia ich do obrotu pokrywa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. 

XSystem, to notowana na NewConnect spółka, która trudni się między innymi porządkowaniem dokumentacji,  usprawnianiem procesu obiegu dokumentów oraz dostawą sprzętu kopiująco-drukującego.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje