czwartek, 18 października 2018

Newsroom

YOLO z programem emisji obligacji

msd | 09 lutego 2018
Wartość przyjętego programu to 20 mln zł, a poszczególne serie warte będą od 1 do 10 mln zł. Z pierwszej niepublicznej oferty spółka chce pozyskać 2 mln zł.

Przyjęty program daje spółce możliwość wyemitowania do pięciu serii obligacji o dwuletnim okresie spłaty i oprocentowaniu ustalonym na WIBOR 3M plus 7,28 pkt proc. Program obowiązywać ma do końca tego roku.

Z pierwszej emisji w ramach programu YOLO chce pozyskać do 2 mln zł. Obligacje te, podobnie jak kolejne emisje, nie trafią do obrotu na Catalyst.

W giełdowym obrocie znajdują się natomiast uplasowane w lipcu ubiegłego roku czteroletnie papiery o wartości 8 mln zł, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 6,19 pkt proc. marży. Do transakcji nimi niekiedy dochodzi, mimo że emisję w całości objęły dwa podmioty powiązane z akcjonariuszami spółki.

W ostatniej transakcji z 12 stycznia obligacje YOL0721 wyceniono na rekordowe 101,2 proc., co oznaczało wówczas 7,51 proc. rentowności brutto. Aktualnie natomiast papiery nabyć można od ręki po 102,5 proc., dające 7,09 proc. rentowności brutto.

YOLO od marca ubiegłego roku rozwija biznes pożyczkowy. Jest pewnego rodzaju start-upem, mimo że wcale nie jest nową spółką. Wcześniej, pod nazwą P.R.E.S.C.O. Group, prowadziła ona biznes windykacyjny, który niemal w całości sprzedano Krukowi. 

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje