czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Cavatiny zredukowane o 27 proc.

msd | 01 czerwca 2023
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera biurowego za 34,18 mln zł.

Podobnie jak we wcześniejszych ofertach publicznych na podstawie prospektu, Cavatina Holding proponowała 3,5-letni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem udzielonym przez głównego akcjonariusza.

W wyniku warunkowego przydziału ustalono, że warte 25 mln zł papiery trafią do 447 inwestorów.

Dla dewelopera była to pierwsza oferta wchodząca w skład nowego programu o wartości do 150 mln zł, dla którego prospekt emisyjny obowiązuje do końca marca przyszłego roku. Zakończony w styczniu tego roku poprzedni program do 200 mln zł przyniósł Cavatinie 117,4 mln zł wpływów brutto z czterech emisji.  

Docelowo nowe papiery dewelopera trafią do obrotu na Catalyst, gdzie obecnie notowane są cztery starsze serie jego długu. Te pochodzące z zeszłorocznych ofert publicznych wyceniane są między 100,1 a 100,7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje