czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Zeszłoroczna emisja White Stone Development debiutuje na Catalyst

msd | 06 marca 2024
Deweloper wprowadził do obrotu trzyletnie zabezpieczone obligacje, za które zobowiązany jest płacić 5,5 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o White Stone Development Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst