środa, 29 czerwca 2022

BEST III NS FIZ

BEST III NS FIZ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych założone w 2007 r. przez Best S.A. Zarówno TFI jak i założyciel działają na rynku obrotu wierzytelnościami, sekurytyzacji portfela kredytowego. Akcje Best są notowane na GPW.