poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Analiza Bestu

Remigiusz Iwan, rynekobligacji.com | 19 września 2016
Spłaty zapadających w przyszłości obligacji grupa jest w stanie zrealizować z działalności operacyjnej – nie zależą od sukcesów nowych emisji obligacji. Chociaż nowe emisje niewątpliwie umożliwią jej dalszy szybki rozwój.

Podsumowanie

BEST istnieje od 1994 roku i jest pierwszą firmą z branży finansowej (oprócz banków) notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2003 roku grupa koncentruje się na zarządzaniu wierzytelnościami, przede wszystkim kupowanymi od banków. Działalność operacyjna prowadzona jest w dwóch w pełni kontrolowanych funduszach BEST I i BEST II oraz współkontrolowanym funduszu BEST III. Wyniki finansowe grupy systematycznie rosną.

Na 30 czerwca 2016 r. dług netto (zobowiązania finansowe minus posiadana gotówka) grupy BEST wynosi 363 mln zł. Zdecydowaną większość zadłużenia stanowią zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Pierwsze z obligacji zapadają dopiero na początku 2018 roku.

Wartość wierzytelności w funduszach BEST I i BEST II oraz 50-proc. udział w funduszu BEST III mają w bilansie BEST wartość 552 mln zł, a w pierwszej połowie 2016 roku spłaty z portfeli wierzytelności należne grupie wyniosły 87 mln zł. Do tego wartość rynkowa posiadanych przez BEST akcji Kredyt Inkaso przekracza 100 mln zł.

Można stwierdzić, że aktywa spółki z nawiązką pokrywają jej zadłużenie finansowe.

Zachowując ostrożność wobec rynku obligacji korporacyjnych, zarządzanie finansami w grupie BEST oceniam bardzo pozytywnie. Można powiedzieć, że spłaty zapadających w przyszłości obligacji grupa jest w stanie dokonać z działalności operacyjnej – spłata nie zależy od sukcesów nowych emisji obligacji. Chociaż nowe emisje niewątpliwie umożliwią dalszy szybki rozwój grupy.

Wśród czynników ryzyka inwestycji w obligacje BEST, należy wymienić nieudaną (patrząc na dzień dzisiejszy) inwestycję w zakup akcji Kredyt Inkaso. Istnieje ryzyko dokonania przez BEST kolejnych odpisów na wartość inwestycji, do tego Kredyt Inkaso wytoczyło BEST proces, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 60 mln zł.

Więcej wiadomości o BEST II NS FIZ, BEST III NS FIZ, Best S.A.

 • Fundusz Bestu wyemitował nowe obligacje

  27 lutego 2020
  Best II NSFIZ, w którym windykator jest jedynym inwestorem, uplasował papiery na 20 mln zł, podano w rejestrze KDPW. Jak się jednak dowiedzieliśmy, to transakcja wewnątrzgrupowa.
  czytaj więcej
 • Best zwiększył spłaty pod koniec 2019 roku

  15 stycznia 2020
  Windykator otrzymał rekordowe 73,1 mln zł wpłaty od dłużników w IV kwartale minionego roku wobec 66,3 mln zł kwartał wcześniej i 61,9 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Dług netto Bestu spadł poniżej kapitałów własnych

  27 listopada 2019
  Wstrzymując się inwestycjami w nowe wierzytelności windykacyjna grupa wyraźnie poprawia przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, co zmniejsza jej dług netto. Samo czekanie na wpłaty od dłużników to jednak za mało, aby pokryć koszty, spłacić wygasające w najbliższy 12 miesiącach zadłużenie finansowe i jeszcze móc wrócić do zakupu wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Best otrzymał 66,3 mln zł wpłat od dłużników w III kw.

  15 października 2019
  Otrzymane przez windykatora spłaty były o 1,7 mln zł wyższe niż w II kwartale, ale i o 5,4 mln zł niższe niż przed rokiem. Z nowymi zakupami wierzytelności Best wciąż czeka. Nie tylko na niższe ceny, ale i na inwestora.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje