wtorek, 19 czerwca 2018

Cube.ITG S.A.

Cube.ITG S.A.

Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw. Od 2009 notowana na New Connect, od 2014 na GPW.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
W ostatnich kwartałach spółka objęła konsolidacją nowy podmiot, wydzieliła działalność zaniechaną oraz dokonała szeregu korekt błędów lat poprzednich, stąd przedstawione wskaźniki mogą nie odzwierciedlać w pełni faktycznych wartości i nie powinny być ze sobą bezpośrednio porównywane.

Emisje