poniedziałek, 25 czerwca 2018

Cube.ITG S.A.

Seria: E
ISIN: PLMCINT00021
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie majątkowe do kwoty 150 proc. wartości emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 75 proc.,
 • emitent osiągnie stratę z działalności operacyjnej w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 4,0x,
 • wskaźnik dług netto/kapitał własny przekroczy 1,0x.

Emitent: Cube.ITG S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CTG0417
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 6.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-14
 • 2015-01-13
 • 2015-04-14
 • 2015-07-14
 • 2015-10-13
 • 2016-01-12
 • 2016-04-12
 • 2016-07-12
 • 2016-10-11
 • 2017-01-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-03
 • 2014-12-31
 • 2015-04-02
 • 2015-07-03
 • 2015-10-02
 • 2015-12-30
 • 2016-04-01
 • 2016-07-01
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-04-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-10-13
 • 2015-01-12
 • 2015-04-13
 • 2015-07-13
 • 2015-10-12
 • 2016-01-11
 • 2016-04-11
 • 2016-07-11
 • 2016-10-10
 • 2017-01-09
 • 2017-04-12

Dzień wykupu

 • 2017-04-12

Emisje