czwartek, 21 września 2023

Robinson Europe S.A.

Robinson Europe S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego. Notowana na New Connect. Działa od 1991 r. (w nowej formule prawnej od 2010 r.)

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.

Szczegółowe dane dotyczące zadłużenia finansowego publikowane są w raportach rocznych. Dane dotyczące relacji długu netto/kapitał własny i długu netto/EBITDA w pozostałych okresach na podstawie szacunków. Należy je odczytywać jako nie mniej niż.

Spółka kończy rok obrotowy ostatniego dnia października. Od III kw. roku obrachunkowego 2015/2016 publikuje tylko sprawozdania jednostkowe, wcześniejsze wskaźniki opierają się na danych skonsolidowanych.