piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Robinson Europe zmienia prognozy

msd | 29 marca 2017
Zamiast 2,25 mln zł zysku EBITDA w roku obrotowym 2016/2017 dystrybutor sprzętu wędkarskiego spodziewa się 16 mln zł przychodów i 2,5-2,8 mln zł zysku brutto.

Zmianę prognozy spółka lakonicznie tłumaczy zaplanowanym wydzieleniem części sportowej i posiadanym portfelem zamówień.

W zakończonym 31 października roku obrotowym 2015/2016 Robinson 14,66 mln zł przychodów i 0,48 mln zł zysku brutto. Wynik EBITDA podliczono zaś na 1,13 mln zł wobec prognozowanych 1,35 mln zł. Natomiast po zakończonym 31 stycznia I kwartale roku obrotowego 2016/2017 Robinson wykazywał na razie 2,75 mln zł przychodów i 0,1 mln zł straty brutto. Spółka wypracowała w tym czasie 0,17 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych (minus 1,84 mln zł w całym ubiegłym roku obrotowym).

W niedawnej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania rocznego Robinsona zaznaczono, że „sytuacja finansowa jednostki nie jest w pełni stabilna”. Niemniej, audytor stwierdził, że „mimo odchyleń – aktualna sytuacja spółki nie upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności”.

W połowie października Robinsona czeka wykup obligacji RBS1017 wartych 1,03 mln zł. Po raz ostatni handlowano nimi miesiąc temu po 100 proc. nominału. Aktualnie nabyć je można od ręki po 100,98 proc., co oznaczałoby 6,5 proc. rentowności brutto dla kupującego.

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst