poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Robinson Europe zmienia prognozy

msd | 29 marca 2017
Zamiast 2,25 mln zł zysku EBITDA w roku obrotowym 2016/2017 dystrybutor sprzętu wędkarskiego spodziewa się 16 mln zł przychodów i 2,5-2,8 mln zł zysku brutto.

Zmianę prognozy spółka lakonicznie tłumaczy zaplanowanym wydzieleniem części sportowej i posiadanym portfelem zamówień.

W zakończonym 31 października roku obrotowym 2015/2016 Robinson 14,66 mln zł przychodów i 0,48 mln zł zysku brutto. Wynik EBITDA podliczono zaś na 1,13 mln zł wobec prognozowanych 1,35 mln zł. Natomiast po zakończonym 31 stycznia I kwartale roku obrotowego 2016/2017 Robinson wykazywał na razie 2,75 mln zł przychodów i 0,1 mln zł straty brutto. Spółka wypracowała w tym czasie 0,17 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych (minus 1,84 mln zł w całym ubiegłym roku obrotowym).

W niedawnej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania rocznego Robinsona zaznaczono, że „sytuacja finansowa jednostki nie jest w pełni stabilna”. Niemniej, audytor stwierdził, że „mimo odchyleń – aktualna sytuacja spółki nie upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności”.

W połowie października Robinsona czeka wykup obligacji RBS1017 wartych 1,03 mln zł. Po raz ostatni handlowano nimi miesiąc temu po 100 proc. nominału. Aktualnie nabyć je można od ręki po 100,98 proc., co oznaczałoby 6,5 proc. rentowności brutto dla kupującego.

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje