sobota, 24 lutego 2024

Rubicon Partners NFI S.A.

Rubicon Partners NFI S.A.

Fundusz inwestycyjny oportunistycznie nastawiony do rynku. Inwestuje na własny rachunek w spółki giełdowe i niepubliczne, nieruchomości, wierzytelności, aktywa zagrożone i instrumenty pochodne. Notowany na GPW.