sobota, 01 kwietnia 2023

Wierzyciel S.A.

Wierzyciel S.A.

Spółka istnieje od 2003 roku i zajmuje się udzielaniem pożyczek gotówkowych.

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ


Spółka nie rozbija zobowiązań na szczegółowe pozycje (poza raportem rocznym). Z tego powodu nie można wiarygodnie obliczyć wysokości zadłużenia finansowego, a co za tym idzie wskaźników dług netto/EBITDA i dług netto/kapitał własny. Oba zaprezentowane wskaźniki należy więc odczytywać jako nie mniej niż.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych została skorygowana o obligacje wygasające w maju 2016 r., które w czerwcu oraz wrześniu 2015 r. spółka wciąż księgowała wśród zadłużenia długoterminowego.