poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Inwestujesz w fundusze obligacji korporacyjnych? To lepiej to przeczytaj

Bernard Waszczyk, Obligacje.pl | 09 grudnia 2015
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus, BDM Obligo FIZ i Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus – te fundusze na koniec czerwca miały w portfelach kilka naprawdę gorących ziemniaków.

Fundusze inwestycyjne chętnie inwestują w obligacje emitowane przez firmy czy banki spółdzielcze. Rynek ten nie jest jednak wolny od ryzyka. Co rusz mamy do czynienia z sytuacjami, gdy emitenci z tych czy innych powodów nie regulują swoich zobowiązań względem obligatariuszy. Z obliczeń Obligacje.pl wynika, że ok. 12 proc. obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst z terminem wykupu przypadającym na 2015 rok nie zostało wykupionych.

Spośród obligacji firm notowanych na Catalyst wybraliśmy te, które wyceniane są obecnie z ponad 30-proc. rentownością. Przyjmujemy, że w ten sposób rynek dyskontuje już bardzo poważne ryzyko braku terminowej spłaty. Do tego grona dołączyliśmy też papiery, którymi obrót został zawieszony z powodu postawienia emitenta w stan upadłości czy złożenia wniosku o jego upadłość (PCZ, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie).

Stopień zaangażowania w papiery wymienionych emitentów przez fundusze inwestycyjne, liczony jako udział w wartości aktywów netto, jest bardzo zróżnicowany. Waha się od mikroskopijnej wartości 0,01 proc. do naprawdę dużej – 20,2 proc.

Empik i Wołomin rządzą

Według danych z publikowanych przez fundusze sprawozdań na koniec czerwca 2015 roku (ostatnie dostępne), w ujęciu wartościowym największą pozycją były obligacje...

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości kategorii Fundusze