czwartek, 13 czerwca 2024

Województwo opolskie

Województwo opolskie

Jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o pow. 9412 km² jest obecnie najmniejszym z nich. Wg danych z 30.06.2015 r. było też województwem z najmniejszą liczbą mieszkańców – 998 900. Siedzibą władz województwa jest Opole. (źródło: Wikipedia).