środa, 29 maja 2024

Newsroom

Agencja INC Rating oceniła pięciu emitentów z Catalyst

msd | 21 lutego 2019
Agencja ratingowa wyspecjalizowana w podmiotach sektora publicznego oceniła pięć jednostek samorządu terytorialnego, w tym Warszawę, Kraków i województwo małopolskie.

Warszawie INC Rating przyznał długoterminową ocenę A- w skali międzynarodowej oraz AA+ w skali krajowej. Natomiast Kraków i Wałbrzych zostały ocenione kolejno na A- oraz BB+, tak w skali międzynarodowej, jak i krajowej. Rating każdego z miast ma perspektywę stabilną. 

Wśród województw agencja INC Rating oceniła natomiast małopolskie i opolskie. Oba na A- w skali międzynarodowej (perspektywa stabilna). W skali krajowej jednak województwo małopolskie otrzymało AA- (perspektywa pozytywna), a dla województwa opolskiego przyznano A+ (także pozytywna).

Każda z ocen została nadana jeszcze pod koniec grudnia ubiegłego roku, ale niedawno agencja dokonała ich aktualizacji „w związku z pojawieniem się nowych danych makroekonomicznych”.

Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostek, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. Ewentualna zmiana uzależniona będzie od wyników rocznych, które opublikowane zostaną przez jednostki w pierwszej połowie 2019 r. – podała agencja INC Rating.

Przyznane pięciu jednostkom samorządowym oceny były zamówione przez inwestora.

Każda z pięciu ocenionych JST notowana jest na Catalyst. O jakiejkolwiek płynności ich obligacji można niekiedy mówić tylko w przypadku Warszawy, która ma obecnie w obrocie trzy serie papierów dłużnych o łącznej wartości 1,5 mld zł.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi