środa, 27 maja 2020

Arche Sp. z o.o.

Seria: C
ISIN: PLARCHE00039
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 23 sierpnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII, IX i X okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto grupy na koniec każdego półrocza wyniesie więcej niż 1,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 10 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Arche Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ACH0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.88%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-08-23
 • 2017-11-23
 • 2018-02-23
 • 2018-05-23
 • 2018-08-23
 • 2018-11-23
 • 2019-02-23
 • 2019-05-23
 • 2019-08-23
 • 2019-11-23
 • 2020-02-23
 • 2020-05-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-15
 • 2018-02-15
 • 2018-05-15
 • 2018-08-14
 • 2018-11-15
 • 2019-02-15
 • 2019-05-15
 • 2019-08-14
 • 2019-11-15
 • 2020-02-14
 • 2020-05-15
 • 2020-08-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-23
 • 2018-02-23
 • 2018-05-23
 • 2018-08-23
 • 2018-11-23
 • 2019-02-23
 • 2019-05-23
 • 2019-08-23
 • 2019-11-23
 • 2020-02-23
 • 2020-05-23
 • 2020-08-23

Dzień wykupu

 • 2020-08-23

Emisje