wtorek, 19 czerwca 2018

Admiral Boats S.A.

Seria: J
ISIN: PLADMBT00112
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna na nieruchomościach gruntowych do łącznej kwoty 7,2 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent zdecyduje o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014 lub 2015 lub 2016,
 • w księdze wieczystej którejś z nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji serii J zostanie wpisana hipoteka na rzecz podmiotu innego niż Administrator Hipoteki na pierwszym miejscu albo na dalszym miejscu o terminie wymagalności wcześniejszym niż dzień wykupu.

Emitent: Admiral Boats S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ADM0917
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-19
 • 2015-06-19
 • 2015-09-19
 • 2015-12-19
 • 2016-03-19
 • 2016-06-19
 • 2016-09-19
 • 2016-12-19
 • 2017-03-19
 • 2017-06-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-18
 • 2015-09-18
 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-19
 • 2016-09-19
 • 2016-12-19
 • 2017-03-19
 • 2017-06-19
 • 2017-09-18

Dzień wykupu

 • 2017-09-18

Emisje