czwartek, 30 marca 2017

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats S.A.

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją łodzi rekreacyjnych. Większość wyrobów spółki jest eksportowana. Akcje spółki są notowane na rynku New Connect.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.

Spółka wykazuje 12-miesięczną stratą operacyjną (i EBITDA), stąd brak wskaźników pokrycia odsetek i dług netto/EBITDA w ostatnich kwartałach.

W III kw. 2016 r. wskaźniki płynności zostały przez nas skorygowane względem danych zawartych w sprawozdaniu spółki, ponieważ nie wliczała ona obligacji z terminem wymagalności poniżej 12 miesięcy do krótkoterminowych zobowiązań.

Emisje