piątek, 19 sierpnia 2022

AIN0421

Emitent: ABS Investment S.A.
Seria: B
ISIN: PLABSIN00038
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 7.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje AIN0421 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-10
 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10
 • 2020-01-10
 • 2020-04-10
 • 2020-07-10
 • 2020-10-10
 • 2021-01-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-30
 • 2017-10-02
 • 2018-01-02
 • 2018-03-30
 • 2018-07-02
 • 2018-10-02
 • 2019-01-02
 • 2019-04-02
 • 2019-07-02
 • 2019-10-02
 • 2019-12-31
 • 2020-04-02
 • 2020-07-02
 • 2020-10-02
 • 2020-12-30
 • 2021-04-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10
 • 2020-01-10
 • 2020-04-10
 • 2020-07-10
 • 2020-10-10
 • 2021-01-10
 • 2021-04-10

Dzień wykupu

 • 2021-04-12