poniedziałek, 21 października 2019

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A.

Spółka określa się jako fundusz „szybkiego zasilania”, specjalizującym się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym, w szczególności inwestując w firmy zamierzające zadebiutować na GPW i New Connect. Jest notowana na New Connect.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.

Emisje