piątek, 19 sierpnia 2022

AIN0717

Emitent: ABS Investment S.A.
Seria: A
ISIN: PLABSIN00020
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 8.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku wypłaci inwestorom dodatkową premię w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupowanych papierów.


Obligatariusze mają prawą żądać przedterminowego wykupu m.in. w przypadku:

 • niewypełnienia w terminie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z z wyemitowanych obligacji serii A,
 • nieprzekazania obligatariuszom w terminie rocznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych,
 • wykluczenia akcji emitenta z obrotu na New Connect.

Obligacje AIN0717 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-24
 • 2015-01-24
 • 2015-04-24
 • 2015-07-24
 • 2015-10-24
 • 2016-01-24
 • 2016-04-24
 • 2016-07-24
 • 2016-10-24
 • 2017-01-24
 • 2017-04-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-16
 • 2015-01-16
 • 2015-04-16
 • 2015-07-16
 • 2015-10-16
 • 2016-01-15
 • 2016-04-15
 • 2016-07-15
 • 2016-10-14
 • 2017-01-16
 • 2017-04-11
 • 2017-07-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-10-24
 • 2015-01-24
 • 2015-04-24
 • 2015-07-24
 • 2015-10-24
 • 2016-01-24
 • 2016-04-24
 • 2016-07-24
 • 2016-10-24
 • 2017-01-24
 • 2017-04-24
 • 2017-07-24

Dzień wykupu

 • 2017-07-24