piątek, 27 kwietnia 2018

Amrest Holdings SE

Seria: AMRE04100919
ISIN: PLAMRST00025
Rynek: BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po 28 września 2018 roku. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości od 0,5 proc. do 0,3 proc.


Obligatariusze mogę żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent lub jakikolwiek inny podmiot z grupy AmRest ustanowi zabezpieczenie zobowiązań wynikających z papierów dłużnych, chyba że takie samo zabezpieczenie zostanie ustanowione dla obligacji serii AMRE04100919,
 • wskaźnik dźwigni finansowej będzie wyższy niż 3,5x,
 • wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 3,5x,
 • wskaźnik kapitałowy będzie niższy niż 30 proc.

Emitent: Amrest Holdings SE
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AMR0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 140 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.16%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-30
 • 2015-06-30
 • 2015-12-30
 • 2016-06-30
 • 2016-12-30
 • 2017-06-30
 • 2017-12-30
 • 2018-06-30
 • 2018-12-30
 • 2019-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-18
 • 2015-06-22
 • 2015-12-21
 • 2016-06-22
 • 2016-12-21
 • 2017-06-22
 • 2017-12-20
 • 2018-06-22
 • 2018-12-19
 • 2019-06-21
 • 2019-09-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-30
 • 2015-06-30
 • 2015-12-30
 • 2016-06-30
 • 2016-12-30
 • 2017-06-30
 • 2017-12-30
 • 2018-06-30
 • 2018-12-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-10

Dzień wykupu

 • 2019-09-10

Emisje