piątek, 24 listopada 2017

Amrest Holdings SE

Amrest Holdings SE

Operator marek restauracji typu fast food takich jak KFC, Pizza Hut czy Burger King i Starbucks na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie jest operatorem 680 restauracji tego typu.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Przy wskaźniku szybkiej płynności pominięto rozliczenia międzyokresowe czynne, ponieważ spółka nie publikuje osobno ich wartości w sprawozdaniach kwartalnych. Nie prezentuje w nich też kosztów odsetkowych, stąd okresowo brak wskaźnika pokrycia odsetek.

Emisje