poniedziałek, 15 kwietnia 2024

ARH0227

Emitent: Archicom S.A.
Seria: M8/2023
ISIN: PLO221800116
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 210 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie bieżące: 9.25%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: archicom-seria-m8-2023.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec IX, X, XI oraz XII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 1proc., 0,75 proc., 0,5 proc. i 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • przychody grupy z podstawowej działalności gospodarczej wyniosą mniej niż 75 proc. jej całkowitych przychodów,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,9x.

Obligacje ARH0227 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-11-07
 • 2024-02-07
 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-09
 • 2026-05-07
 • 2026-08-07
 • 2026-11-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-01-30
 • 2024-04-25
 • 2024-07-30
 • 2024-10-29
 • 2025-01-30
 • 2025-04-28
 • 2025-07-30
 • 2025-10-30
 • 2026-01-30
 • 2026-04-28
 • 2026-07-30
 • 2026-10-30
 • 2027-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-02-07
 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-09
 • 2026-05-07
 • 2026-08-07
 • 2026-11-09
 • 2027-02-08

Dzień wykupu

 • 2027-02-08