piątek, 26 maja 2017

Archicom S.A.

Archicom S.A.
Wrocławska grupa kapitałowa zajmująca się inwestycjami w budownictwie. Istnieje od 1986 r., obszar działań obejmuje projektowanie, zarządzanie procesem inwestycyjnym, działalność deweloperską. Buduje apartamentowce, osiedla domów i mieszkań oraz budynki komercyjne.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Wskaźniki płynności nie są korygowane, jak u innych deweloperów, o zaliczki i przedpłaty w zobowiązaniach, ponieważ Archicom podaje je tylko w raporcie rocznym.

Prezentowany wskaźnik dług netto/kapitały własne przyjmuje nieco niższe wartości od tych obliczanych przez spółkę (obligatariuszy obowiązuje udostępniane przez Archicom poświadczenie zgodności).

Emisje