niedziela, 25 lutego 2024

ARH0320

Emitent: Archicom S.A.
Seria: M2/2017
ISIN: PLARHCM00057
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 49 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.35%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach 10 września 2018 r., 11 marca 2019 r. i 10 września 2019 r. Emitent powinien wykupić przynajmniej 30 proc. wartości emisji. Skorzystanie z opcji call oznaczać będzie wypłatę dodatkowej premii - 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji w pierwszym terminie, 0,5 proc. w drugim i 0,25 proc. w trzecim.


Obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • przychody grupy z podstawowej działalności wyniosą mniej niż 75 proc. całkowitych przychodów,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy wartość 0,9x,
 • wypłacona dywidenda przekroczy 75 proc. zysku skonsolidowanego.

Obligacje ARH0320 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-10
 • 2017-09-11
 • 2018-03-12
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-01
 • 2018-03-02
 • 2018-08-31
 • 2019-03-01
 • 2019-09-02
 • 2020-03-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-11
 • 2018-03-12
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-10
 • 2020-03-10

Dzień wykupu

 • 2020-03-10