sobota, 19 września 2020

Archicom S.A.

Seria: M2/2017
ISIN: PLARHCM00057
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach 10 września 2018 r., 11 marca 2019 r. i 10 września 2019 r. Emitent powinien wykupić przynajmniej 30 proc. wartości emisji. Skorzystanie z opcji call oznaczać będzie wypłatę dodatkowej premii - 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji w pierwszym terminie, 0,5 proc. w drugim i 0,25 proc. w trzecim.


Obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • przychody grupy z podstawowej działalności wyniosą mniej niż 75 proc. całkowitych przychodów,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy wartość 0,9x,
 • wypłacona dywidenda przekroczy 75 proc. zysku skonsolidowanego.

Emitent: Archicom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ARH0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 49 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-10
 • 2017-09-11
 • 2018-03-12
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-01
 • 2018-03-02
 • 2018-08-31
 • 2019-03-01
 • 2019-09-02
 • 2020-03-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-11
 • 2018-03-12
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-10
 • 2020-03-10

Dzień wykupu

 • 2020-03-10

Emisje