poniedziałek, 23 września 2019

Archicom S.A.

Seria: M1/2016
ISIN: PLARHCM00040
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 2 stycznia lub 2 lipca 2018 r. oraz 2 stycznia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,75, 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jednorazowo emitent nie może wykupić mniej niż 30 proc. wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Na skutek częściowego przedterminowego wykupu w lipcu 2018 r. wartość obligacji w obrocie zmniejszyła się z 55 mln zł do 47,5 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • przychody grupy kapitałowej emitenta z podstawowej działalności gospodarczej (deweloperka) wyniosą mniej niż 75 proc. całkowitych jej przychodów,
 • wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 0,9,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie decyzję o wypłacie dywidendy o wartości wyższej niż 75 proc. skonsolidowanego zysku emitenta za rok obrotowy, którego dotyczyć będzie ta uchwała.

Emitent: Archicom S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ARH0719
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 45 750 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-01
 • 2017-01-02
 • 2017-07-03
 • 2018-01-02
 • 2018-07-02
 • 2019-01-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-22
 • 2017-06-23
 • 2017-12-20
 • 2018-06-22
 • 2018-12-20
 • 2019-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-02
 • 2017-07-03
 • 2018-01-02
 • 2018-07-02
 • 2019-01-02
 • 2019-07-01

Dzień wykupu

 • 2019-07-01

Emisje