środa, 29 maja 2024

ARH0722

Emitent: Archicom S.A.
Seria: M3/2018
ISIN: PLARHCM00065
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 2.9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: archicom-seria-m3-2018.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (nie mniej niż 30 proc. wyemitowanych i niewykupionych obligacji). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 lipca 2020 r.,
 • 0,68 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 października 2020 r.,
 • 0,60 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 stycznia 2021 r.,
 • 0,53 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 kwietnia 2021 r.,
 • 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 lipca 2021 r.,
 • 0,38 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 października 2021 r.,
 • 0,30 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 stycznia 2022 r.,
 • 0,20 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, jeśli do wykupu dojdzie 13 kwietnia 2022 r.

Obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • przychody grupy z podstawowej działalności wyniosą mniej niż 75 proc. całkowitych przychodów,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy wartość 0,9x,
 • wypłacona dywidenda przekroczy 75 proc. zysku skonsolidowanego.

Obligacje ARH0722 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-07-13
 • 2018-10-15
 • 2019-01-14
 • 2019-04-15
 • 2019-07-15
 • 2019-10-14
 • 2020-01-13
 • 2020-04-14
 • 2020-07-13
 • 2020-10-13
 • 2021-01-13
 • 2021-04-13
 • 2021-07-13
 • 2021-10-13
 • 2022-01-13
 • 2022-04-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-10-05
 • 2019-01-04
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-04
 • 2020-01-02
 • 2020-04-03
 • 2020-07-03
 • 2020-10-05
 • 2021-01-04
 • 2021-04-02
 • 2021-07-05
 • 2021-10-05
 • 2022-01-04
 • 2022-04-05
 • 2022-07-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-10-15
 • 2019-01-14
 • 2019-04-15
 • 2019-07-15
 • 2019-10-14
 • 2020-01-13
 • 2020-04-14
 • 2020-07-13
 • 2020-10-13
 • 2021-01-13
 • 2021-04-13
 • 2021-07-13
 • 2021-10-13
 • 2022-01-13
 • 2022-04-13
 • 2022-07-13

Dzień wykupu

 • 2022-07-13