niedziela, 22 września 2019

Atal S.A.

Seria: AH
ISIN: PLATAL000111
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2018 lub półrocza i lata następne wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,6x, ale nie więcej niż 0,8x, marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,8x, ale nie więcej niż 1,0x, marża zostanie podwyższona o 0,8 pkt proc., równocześnie obligatariusze zyskają prawo do żadania przedterminowego wykupu.


Emitent: Atal S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ATL0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.49%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-04-26
 • 2018-10-26
 • 2019-04-26
 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-10-18
 • 2019-04-16
 • 2019-10-18
 • 2020-04-17
 • 2020-10-26
 • 2021-04-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-10-26
 • 2019-04-26
 • 2019-10-26
 • 2020-04-26
 • 2020-10-26
 • 2021-04-26

Dzień wykupu

 • 2021-04-26

Emisje