poniedziałek, 25 czerwca 2018

Benefit Systems S.A.

Seria: A
ISIN: PLBNFTS00034
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji na 12 lub na 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości odpowiednio 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów.


Emitent: Benefit Systems S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BFT0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-02
 • 2015-12-01
 • 2016-06-01
 • 2016-12-01
 • 2017-06-01
 • 2017-12-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-23
 • 2016-05-23
 • 2016-11-23
 • 2017-05-24
 • 2017-11-23
 • 2018-05-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-01
 • 2016-06-01
 • 2016-12-01
 • 2017-06-01
 • 2017-12-01
 • 2018-06-01

Dzień wykupu

 • 2018-06-01

Emisje