poniedziałek, 25 października 2021

Benefit Systems S.A.

Benefit Systems S.A.
Spółka stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness (operator m.in. kart sportowych Multisport).