czwartek, 21 czerwca 2018

Benefit Systems S.A.

Seria: B
ISIN: PLBNFTS00042
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji na (lub około) 12 lub 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,5.

Emitent: Benefit Systems S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BFT0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-30
 • 2016-12-30
 • 2017-06-30
 • 2017-12-30
 • 2018-06-30
 • 2018-12-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-21
 • 2017-06-22
 • 2017-12-20
 • 2018-06-22
 • 2018-12-19
 • 2019-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-30
 • 2017-06-30
 • 2017-12-30
 • 2018-06-30
 • 2018-12-30
 • 2019-06-30

Dzień wykupu

 • 2019-06-30

Emisje