wtorek, 18 stycznia 2022

BFT1024

Emitent: Benefit Systems S.A.
Seria: B
ISIN: PLBNFTS00075
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.75%
Oprocentowanie bieżące: 3.08%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: benefit-systems-serie-a-b-cz1.pdf
benefit-systems-serie-a-b-cz2.pdf
benefit-systems-serie-a-b-cz3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł.

Marża odsetkowa jest zmienna i wynosi:

 • 2,75 pkt proc. dla I, II oraz III okresu odsetkowego,
 • 3,25 pkt proc. dla IV okresu odsetkowego,
 • 3,75 pkt proc. dla V okresu odsetkowego,
 • 4,25 pkt proc. dla VI okresu odsetkowego,
 • 4,75 pkt proc. dla VII okresu odsetkowego,
 • 5,25 pkt proc. dla VIII okresu odsetkowego.

Obligacje są zabezpieczone dwoma wekslami własnymi in blanco oraz zastawami rejestrowymi na:

 • udziałach w czeskich spółkach MultiSport Benefit S.R.O., Beck Box Club Praha S.R.O., Form Factory S.R.O.,
 • udziałach w polskiej spółce Benefit Systems Sp. z o.o.,
 • aktywach w postaci sprzętu fitness,
 • znaku towarowym Benefit systems.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec IV, V, VI oraz VII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 2,0 proc., 1,5 proc., 1,0 proc. i 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Emitent zobowiązał się do przeprowadzenia amortyzacji obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 36 i 42 miesiące od dnia emisji, każdorazowo po 200 zł wartości nominalnej obligacji.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • podjęta zostanie uchwała o wypłacie przez emitenta dywidendy w przypadku gdy wskaźnik dźwigni finansowej będzie wyższy niż 2,5x lub gdy w efekcie tej decyzji przekroczy ten poziom,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik DSCR (EBITDA MSSF 16 / Zadłużenie Finansowe MSSF 16) w okresie do 30 czerwca 2021 r. będzie niższy niż 1,05x lub w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia wykupu będzie niższy niż 1,2x.

Obligacje BFT1024 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-07
 • 2021-04-07
 • 2021-10-07
 • 2022-04-07
 • 2022-10-07
 • 2023-04-07
 • 2023-10-07
 • 2024-04-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-03-30
 • 2021-09-30
 • 2022-03-31
 • 2022-09-30
 • 2023-03-31
 • 2023-10-02
 • 2024-03-29
 • 2024-09-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-04-07
 • 2021-10-07
 • 2022-04-07
 • 2022-10-07
 • 2023-04-07
 • 2023-10-07
 • 2024-04-07
 • 2024-10-07

Dzień wykupu

 • 2024-10-07