poniedziałek, 23 września 2019

Benefit Partners Sp. z o.o.

Seria: A
ISIN: PLBNFPR00018
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 60 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji są:

 • zastaw rejestrowy na sprzęcie sportowym do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji,
 • przelew praw z tytułu umów dzierżawy sprzętu sportowego,
 • zastaw rejestrowy na prawach z rachunku bankowego do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji,
 • przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zobowiązał się do dokonania amortyzacji obligacji, poprzez wykup po 15 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji na koniec IV, VIII i XII okresu odsetkowego.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,875 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,625 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII okresu odsetkowego,
 • 0,375 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X okresu odsetkowego,
 • 0,125 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • udział podmiotów z grupy Benefit Systems S.A. spadnie poniżej 30 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów emitenta,
 • kapitały własne wykazane jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta przyjmą wartość ujemną,
 • wartość wskaźnika nadzabezpieczenia spadnie poniżej 115 proc.,
 • wskaźnik udziału grupy Benefit Systems S.A. (iloraz wartości sprzętu sportowego wchodzącego w skład zbioru rzeczy ruchomych, który został wydzierżawiony do podmiotów z grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz podmiotów z nią stowarzyszonych i wartości całego sprzętu sportowego wchodzącego w skład zbioru rzeczy ruchomych) spadnie poniżej 85 proc.

Emitent: Benefit Partners Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BNF0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.87%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-22
 • 2018-06-22
 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-22
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-22
 • 2020-09-22
 • 2020-12-21
 • 2021-03-22
 • 2021-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30

Dzień wykupu

 • 2021-06-30

Emisje