poniedziałek, 15 kwietnia 2024

BS10327

Emitent: Best S.A.
Seria: Z2
ISIN: PLBEST000358
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 11 226 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-z2.pdf

Ważne informacje

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.


Obligacje BS10327 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-03-14
 • 2023-06-14
 • 2023-09-14
 • 2023-12-14
 • 2024-03-14
 • 2024-06-14
 • 2024-09-14
 • 2024-12-14
 • 2025-03-14
 • 2025-06-14
 • 2025-09-14
 • 2025-12-14
 • 2026-03-14
 • 2026-06-14
 • 2026-09-14
 • 2026-12-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-06-05
 • 2023-09-06
 • 2023-12-06
 • 2024-03-06
 • 2024-06-06
 • 2024-09-06
 • 2024-12-06
 • 2025-03-06
 • 2025-06-06
 • 2025-09-05
 • 2025-12-05
 • 2026-03-06
 • 2026-06-05
 • 2026-09-04
 • 2026-12-04
 • 2027-03-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-06-14
 • 2023-09-14
 • 2023-12-14
 • 2024-03-14
 • 2024-06-14
 • 2024-09-14
 • 2024-12-14
 • 2025-03-14
 • 2025-06-14
 • 2025-09-14
 • 2025-12-14
 • 2026-03-14
 • 2026-06-14
 • 2026-09-14
 • 2026-12-14
 • 2027-03-14

Dzień wykupu

 • 2027-03-14