piątek, 23 sierpnia 2019

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Istnieje od 1994 roku, a od 1997 roku jej akcje są notowane na GPW.

Miary zadłużeniaMiary płynności


Grupa nie podaje całości zobowiązań krótkoterminowych w jednej pozycji. Otrzymany wynik jest rezultatem naszych szacunków i z pewnością nie jest wyższy od wskazanej wartości. Więcej informacji w artykule podsumowującym wyniki w tym okresie.

Emisje