sobota, 04 lipca 2020

Jedna z największych firm windykacyjnych w Polsce. Jest podmiotem dominującym Grupy Best, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Istnieje od 1994 roku, a od 1997 roku jej akcje są notowane na GPW.

Miary zadłużeniaMiary płynności

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Emisje