poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Seria: BSC0927
ISIN: PLPBSC000032
Rynek: GPW ASO


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.


Emitent: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BSC0927
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji w obrocie: 11 090 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.75%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-09-14
 • 2013-03-14
 • 2013-09-14
 • 2014-03-14
 • 2014-09-14
 • 2015-03-14
 • 2015-09-14
 • 2016-03-14
 • 2016-09-14
 • 2017-03-14
 • 2017-09-14
 • 2018-03-14
 • 2018-09-14
 • 2019-03-14
 • 2019-09-14
 • 2020-03-14
 • 2020-09-14
 • 2021-03-14
 • 2021-09-14
 • 2022-03-14
 • 2022-09-14
 • 2023-03-14
 • 2023-09-14
 • 2024-03-14
 • 2024-09-14
 • 2025-03-14
 • 2025-09-14
 • 2026-03-14
 • 2026-09-14
 • 2027-03-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-03-06
 • 2013-09-06
 • 2014-03-06
 • 2014-09-05
 • 2015-03-06
 • 2015-09-04
 • 2016-03-04
 • 2016-09-06
 • 2017-03-06
 • 2017-09-06
 • 2018-03-06
 • 2018-09-06
 • 2019-03-06
 • 2019-09-06
 • 2020-03-06
 • 2020-09-04
 • 2021-03-05
 • 2021-09-06
 • 2022-03-04
 • 2022-09-06
 • 2023-03-06
 • 2023-09-06
 • 2024-03-06
 • 2024-09-06
 • 2025-03-06
 • 2025-09-05
 • 2026-03-06
 • 2026-09-04
 • 2027-03-05
 • 2027-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-14
 • 2015-09-14
 • 2016-03-14
 • 2016-09-14
 • 2017-03-14
 • 2017-09-14
 • 2018-03-14
 • 2018-09-14
 • 2019-03-14
 • 2019-09-14
 • 2020-03-14
 • 2020-09-14
 • 2021-03-14
 • 2021-09-14
 • 2022-03-14
 • 2022-09-14
 • 2023-03-14
 • 2023-09-14
 • 2024-03-14
 • 2024-09-14
 • 2025-03-14
 • 2025-09-14
 • 2026-03-14
 • 2026-09-14
 • 2027-03-14
 • 2027-09-14

Dzień wykupu

 • 2027-09-14

Emisje