poniedziałek, 23 maja 2022

BSC0927

Emitent: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Seria: BSC0927
ISIN: PLPBSC000032
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 11 090 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 7.88%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pbs-ciechanow-seria-bsc0927.pdf

Ważne informacje

Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.


Obligacje BSC0927 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-09-14
 • 2013-03-14
 • 2013-09-14
 • 2014-03-14
 • 2014-09-14
 • 2015-03-14
 • 2015-09-14
 • 2016-03-14
 • 2016-09-14
 • 2017-03-14
 • 2017-09-14
 • 2018-03-14
 • 2018-09-14
 • 2019-03-14
 • 2019-09-14
 • 2020-03-14
 • 2020-09-14
 • 2021-03-14
 • 2021-09-14
 • 2022-03-14
 • 2022-09-14
 • 2023-03-14
 • 2023-09-14
 • 2024-03-14
 • 2024-09-14
 • 2025-03-14
 • 2025-09-14
 • 2026-03-14
 • 2026-09-14
 • 2027-03-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-03-06
 • 2013-09-06
 • 2014-03-06
 • 2014-09-05
 • 2015-03-06
 • 2015-09-04
 • 2016-03-04
 • 2016-09-06
 • 2017-03-06
 • 2017-09-06
 • 2018-03-06
 • 2018-09-06
 • 2019-03-06
 • 2019-09-06
 • 2020-03-06
 • 2020-09-04
 • 2021-03-05
 • 2021-09-06
 • 2022-03-04
 • 2022-09-06
 • 2023-03-06
 • 2023-09-06
 • 2024-03-06
 • 2024-09-06
 • 2025-03-06
 • 2025-09-05
 • 2026-03-06
 • 2026-09-04
 • 2027-03-05
 • 2027-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-14
 • 2015-09-14
 • 2016-03-14
 • 2016-09-14
 • 2017-03-14
 • 2017-09-14
 • 2018-03-14
 • 2018-09-14
 • 2019-03-14
 • 2019-09-14
 • 2020-03-14
 • 2020-09-14
 • 2021-03-14
 • 2021-09-14
 • 2022-03-14
 • 2022-09-14
 • 2023-03-14
 • 2023-09-14
 • 2024-03-14
 • 2024-09-14
 • 2025-03-14
 • 2025-09-14
 • 2026-03-14
 • 2026-09-14
 • 2027-03-14
 • 2027-09-14

Dzień wykupu

 • 2027-09-14