sobota, 03 grudnia 2022

Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu (d. w Ciechanowie)

Bank istnieje od 1899 roku.

17 listopada 2022 r. zarejestrowano zmianę nazwy banku z Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie na Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu.

Współczynniki kapitałowe

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Relacja kredyty/depozyty

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Jakość portfela kredytowego

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.