poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Best S.A.

Seria: Q1
ISIN: PLBEST000226
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek przypadającym 26 stycznia 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • emitent do 31 grudnia 2018 r. wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości lub po tym terminie w kwocie wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego narastająco po 1 stycznia 2018 r.,
 • emitent do 31 grudnia 2018 r. dokona skupu akcji własnych w jakiejkolwiek kwocie (wyłączając program motywacyjny dla pracowników) lub po tej dacie w kwocie wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego narastająco po 1 stycznia 2018 r.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0121
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO1 160116 000 zł0.58%0.06%2020-06-30
SUMA:1 160116 000 zł0,58%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-30
 • 2016-10-26
 • 2017-01-26
 • 2017-04-26
 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26
 • 2019-01-26
 • 2019-04-26
 • 2019-07-26
 • 2019-10-26
 • 2020-01-26
 • 2020-04-26
 • 2020-07-26
 • 2020-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-10-18
 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-17
 • 2019-07-18
 • 2019-10-18
 • 2020-01-17
 • 2020-04-17
 • 2020-07-17
 • 2020-10-16
 • 2021-01-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-10-26
 • 2017-01-26
 • 2017-04-26
 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26
 • 2019-01-26
 • 2019-04-26
 • 2019-07-26
 • 2019-10-26
 • 2020-01-26
 • 2020-04-26
 • 2020-07-26
 • 2020-10-26
 • 2021-01-26

Dzień wykupu

 • 2021-01-26

Emisje