sobota, 02 marca 2024

BST0128

Emitent: Best S.A.
Seria: Z3
ISIN: PLBEST000366
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-z3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.


Obligacje BST0128 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-07-25
 • 2023-10-25
 • 2024-01-25
 • 2024-04-25
 • 2024-07-25
 • 2024-10-25
 • 2025-01-25
 • 2025-04-25
 • 2025-07-25
 • 2025-10-25
 • 2026-01-25
 • 2026-04-25
 • 2026-07-25
 • 2026-10-25
 • 2027-01-25
 • 2027-04-25
 • 2027-07-25
 • 2027-10-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-10-17
 • 2024-01-17
 • 2024-04-17
 • 2024-07-17
 • 2024-10-17
 • 2025-01-17
 • 2025-04-16
 • 2025-07-17
 • 2025-10-17
 • 2026-01-16
 • 2026-04-17
 • 2026-07-17
 • 2026-10-16
 • 2027-01-15
 • 2027-04-16
 • 2027-07-16
 • 2027-10-15
 • 2028-01-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-10-25
 • 2024-01-25
 • 2024-04-25
 • 2024-07-25
 • 2024-10-25
 • 2025-01-25
 • 2025-04-25
 • 2025-07-25
 • 2025-10-25
 • 2026-01-25
 • 2026-04-25
 • 2026-07-25
 • 2026-10-25
 • 2027-01-25
 • 2027-04-25
 • 2027-07-25
 • 2027-10-25
 • 2028-01-25

Dzień wykupu

 • 2028-01-25