poniedziałek, 26 lipca 2021

Best S.A.

Seria: T2
ISIN: PLBEST000309
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0222
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO5 165516 500 zł1.72%0.02%2021-06-30
SUMA:5 165516 500 zł1,72%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-02-05
 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28
 • 2020-02-28
 • 2020-05-28
 • 2020-08-28
 • 2020-11-28
 • 2021-02-28
 • 2021-05-28
 • 2021-08-28
 • 2021-11-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-18
 • 2018-08-20
 • 2018-11-20
 • 2019-02-20
 • 2019-05-20
 • 2019-08-20
 • 2019-11-20
 • 2020-02-20
 • 2020-05-20
 • 2020-08-20
 • 2020-11-20
 • 2021-02-19
 • 2021-05-20
 • 2021-08-20
 • 2021-11-19
 • 2022-02-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-28
 • 2018-08-28
 • 2018-11-28
 • 2019-02-28
 • 2019-05-28
 • 2019-08-28
 • 2019-11-28
 • 2020-02-28
 • 2020-05-28
 • 2020-08-28
 • 2020-11-28
 • 2021-02-28
 • 2021-05-28
 • 2021-08-28
 • 2021-11-28
 • 2022-02-28

Dzień wykupu

 • 2022-02-28

Emisje