sobota, 13 lipca 2024

BST0226

Emitent: Best S.A.
Seria: Y
ISIN: PLO020700046
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.85%
Oprocentowanie bieżące: 9.71%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-y.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym czasie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w przypadku wykupu w okresie od dnia emisji do 17 lutego 2023 r.,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu w okresie od 18 lutego 2023 r. do 17 lutego 2024 r.,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu w okresie od 18 lutego 2024 r. do 17 lutego 2025 r.,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu w okresie od 18 lutego 2025 r. do 17 lutego 2026 r. (bez tego dnia).

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Obligacje BST0226 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO100 00010 080 000 zł100,00%0,26%2023-12-31
SUMA100 00010 080 000 zł100,00%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-02-17
 • 2022-05-17
 • 2022-08-17
 • 2022-11-17
 • 2023-02-17
 • 2023-05-17
 • 2023-08-17
 • 2023-11-17
 • 2024-02-17
 • 2024-05-17
 • 2024-08-17
 • 2024-11-17
 • 2025-02-17
 • 2025-05-17
 • 2025-08-17
 • 2025-11-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-05-09
 • 2022-08-08
 • 2022-11-08
 • 2023-02-09
 • 2023-05-09
 • 2023-08-08
 • 2023-11-09
 • 2024-02-09
 • 2024-05-09
 • 2024-08-08
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-09
 • 2025-08-09
 • 2025-11-06
 • 2026-02-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-05-17
 • 2022-08-17
 • 2022-11-17
 • 2023-02-17
 • 2023-05-17
 • 2023-08-17
 • 2023-11-17
 • 2024-02-17
 • 2024-05-17
 • 2024-08-17
 • 2024-11-17
 • 2025-02-17
 • 2025-05-17
 • 2025-08-17
 • 2025-11-17
 • 2026-02-17

Dzień wykupu

 • 2026-02-17