sobota, 02 marca 2024

BST0228

Emitent: Best S.A.
Seria: Z4
ISIN: PLBEST000374
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.88%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-z4.pdf

Ważne informacje

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.


Obligacje BST0228 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-08-25
 • 2023-11-25
 • 2024-02-25
 • 2024-05-25
 • 2024-08-25
 • 2024-11-25
 • 2025-02-25
 • 2025-05-25
 • 2025-08-25
 • 2025-11-25
 • 2026-02-25
 • 2026-05-25
 • 2026-08-25
 • 2026-11-25
 • 2027-02-25
 • 2027-05-25
 • 2027-08-25
 • 2027-11-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-11-17
 • 2024-02-16
 • 2024-05-17
 • 2024-08-16
 • 2024-11-15
 • 2025-02-17
 • 2025-05-16
 • 2025-08-14
 • 2025-11-17
 • 2026-02-17
 • 2026-05-15
 • 2026-08-17
 • 2026-11-17
 • 2027-02-17
 • 2027-05-17
 • 2027-08-17
 • 2027-11-17
 • 2028-02-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-11-25
 • 2024-02-25
 • 2024-05-25
 • 2024-08-25
 • 2024-11-25
 • 2025-02-25
 • 2025-05-25
 • 2025-08-25
 • 2025-11-25
 • 2026-02-25
 • 2026-05-25
 • 2026-08-25
 • 2026-11-25
 • 2027-02-25
 • 2027-05-25
 • 2027-08-25
 • 2027-11-25
 • 2028-02-25

Dzień wykupu

 • 2028-02-25