poniedziałek, 25 czerwca 2018

Best S.A.

Seria: K3
ISIN: PLBEST000143
Rynek: GPW RR


Obligatariusze mają prawo zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy poziomu 2,50,
 • emitenta nie spłaci zadłużenia finansowego w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych grupy.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0319
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału30 7723 077 200 zł8.79%0.13%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania2 737273 700 zł0.78%0.08%2017-12-31
SUMA:33 5093 350 900 zł9,57%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-10
 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-01
 • 2015-09-02
 • 2015-12-02
 • 2016-03-02
 • 2016-06-02
 • 2016-09-02
 • 2016-12-02
 • 2017-03-02
 • 2017-06-02
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-02
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10

Dzień wykupu

 • 2019-03-10

Emisje