niedziela, 19 sierpnia 2018

Best S.A.

Seria: K4
ISIN: PLBEST000150
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za X okres odsetkowy, tj. 10 września 2017 roku. W przypadku emitent zapłaci dodatkową premię, malejącą wraz z upływem czasu od 1,25 proc. do 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy poziomu 2,50,
 • emitenta nie spłaci zadłużenia finansowego w łącznej kwocie przekraczającej 10 proc. kapitałów własnych grupy,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu giełdowego,
 • emitent wypłaci dywidendę,
 • emitent dokona skupu akcji własnych.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.20%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 500250 000 zł1.25%0.87%2017-12-31
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu13 5001 350 000 zł6.75%0.58%2018-03-29
Allianz FIO Subfundusz Pieniężny10 0001 000 000 zł5%0.29%2018-03-29
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ15 7421 574 200 zł7.87%0.87%2017-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniWIBID Plus6 900690 000 zł3.45%0.06%2017-12-31
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO4 484448 400 zł2.24%0.16%2017-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus23 6522 365 200 zł11.83%1.03%2018-03-29
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału40 0004 000 000 zł20%0.18%2017-12-31
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał30 0003 000 000 zł15%0.75%2017-12-31
SUMA:146 77814 677 800 zł73,39%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-10
 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10
 • 2019-12-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-01
 • 2015-09-02
 • 2015-12-02
 • 2016-03-02
 • 2016-06-02
 • 2016-09-02
 • 2016-12-02
 • 2017-03-02
 • 2017-06-02
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-02
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01
 • 2019-05-31
 • 2019-09-02
 • 2019-12-02
 • 2020-03-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-10
 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10
 • 2019-12-10
 • 2020-03-10

Dzień wykupu

 • 2020-03-10

Emisje