czwartek, 09 lipca 2020

Best S.A.

Seria: K4
ISIN: PLBEST000150
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za X okres odsetkowy, tj. 10 września 2017 roku. W przypadku emitent zapłaci dodatkową premię, malejącą wraz z upływem czasu od 1,25 proc. do 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy poziomu 2,50,
 • emitenta nie spłaci zadłużenia finansowego w łącznej kwocie przekraczającej 10 proc. kapitałów własnych grupy,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu giełdowego,
 • emitent wypłaci dywidendę,
 • emitent dokona skupu akcji własnych.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO40 0004 000 000 zł20%0.17%2019-12-31
Agio SFIO45245 200 zł0.23%0.03%2019-12-31
Allianz FIO37 1523 715 200 zł18.58%0.26%2019-12-31
SUMA:77 6047 760 400 zł38,80%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-10
 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10
 • 2019-12-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-01
 • 2015-09-02
 • 2015-12-02
 • 2016-03-02
 • 2016-06-02
 • 2016-09-02
 • 2016-12-02
 • 2017-03-02
 • 2017-06-02
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-02
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01
 • 2019-05-31
 • 2019-09-02
 • 2019-12-02
 • 2020-03-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-10
 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10
 • 2019-12-10
 • 2020-03-10

Dzień wykupu

 • 2020-03-10

Emisje