poniedziałek, 25 czerwca 2018

Best S.A.

Seria: K1
ISIN: PLBEST000127
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mają prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji m.in w przypadku (wybrane):

 • trwałego zaprzestania prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej przez emitenta,
 • przekroczenia przez wskaźnik zadłużenia wartości 2,5,
 • niespłacenia jakiegokolwiek zadłużenia w kwocie przekraczającej 10 proc. kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 45 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO8 293829 300 zł1.84%0.29%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji3 137313 700 zł0.7%0.11%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania38538 500 zł0.09%0.25%2017-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału1 904190 400 zł0.42%0.58%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania1 700170 000 zł0.38%0.05%2017-12-31
SUMA:15 4191 541 900 zł3,43%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-30
 • 2014-10-30
 • 2015-01-30
 • 2015-04-30
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-22
 • 2014-10-22
 • 2015-01-22
 • 2015-04-22
 • 2015-07-22
 • 2015-10-22
 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-22
 • 2018-04-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-30
 • 2014-10-30
 • 2015-01-30
 • 2015-04-30
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30
 • 2018-04-30

Dzień wykupu

 • 2018-04-30

Emisje