wtorek, 24 kwietnia 2018

Best S.A.

Seria: K1
ISIN: PLBEST000127
Rynek: GPW RR


Obligatariusze mają prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji m.in w przypadku (wybrane):

 • trwałego zaprzestania prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej przez emitenta,
 • przekroczenia przez wskaźnik zadłużenia wartości 2,5,
 • niespłacenia jakiegokolwiek zadłużenia w kwocie przekraczającej 10 proc. kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 45 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji2 000200 000 zł0.44%0.11%2017-06-30
Eques SFIO Subfundusz Pieniężny1 500150 000 zł0.33%2.28%2017-06-30
Eques SFIO Subfundusz Obligacji1 500150 000 zł0.33%3.02%2017-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału1 500150 000 zł0.33%4.61%2017-06-30
SUMA:6 500650 000 zł1,44%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-30
 • 2014-10-30
 • 2015-01-30
 • 2015-04-30
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-22
 • 2014-10-22
 • 2015-01-22
 • 2015-04-22
 • 2015-07-22
 • 2015-10-22
 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-22
 • 2018-04-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-30
 • 2014-10-30
 • 2015-01-30
 • 2015-04-30
 • 2015-07-30
 • 2015-10-30
 • 2016-01-30
 • 2016-04-30
 • 2016-07-30
 • 2016-10-30
 • 2017-01-30
 • 2017-04-30
 • 2017-07-30
 • 2017-10-30
 • 2018-01-30
 • 2018-04-30

Dzień wykupu

 • 2018-04-30

Emisje