poniedziałek, 25 czerwca 2018

Best S.A.

Seria: R1
ISIN: PLBEST000242
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-10
 • 2017-01-20
 • 2017-04-20
 • 2017-07-20
 • 2017-10-20
 • 2018-01-20
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-20
 • 2019-01-20
 • 2019-04-20
 • 2019-07-20
 • 2019-10-20
 • 2020-01-20
 • 2020-04-20
 • 2020-07-20
 • 2020-10-20
 • 2021-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-12
 • 2017-04-11
 • 2017-07-12
 • 2017-10-12
 • 2018-01-12
 • 2018-04-12
 • 2018-07-12
 • 2018-10-12
 • 2019-01-11
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-11
 • 2020-01-10
 • 2020-04-09
 • 2020-07-10
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-04-20
 • 2017-07-20
 • 2017-10-20
 • 2018-01-20
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-20
 • 2019-01-20
 • 2019-04-20
 • 2019-07-20
 • 2019-10-20
 • 2020-01-20
 • 2020-04-20
 • 2020-07-20
 • 2020-10-20
 • 2021-01-20
 • 2021-04-20

Dzień wykupu

 • 2021-04-20

Emisje