wtorek, 24 kwietnia 2018

Best S.A.

Seria: L3
ISIN: PLBEST000218
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o łącznej wartości wynoszącej 300 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.22%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-26
 • 2016-08-10
 • 2016-11-10
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-02
 • 2016-11-02
 • 2017-02-02
 • 2017-04-28
 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-04-30
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-01
 • 2019-04-30
 • 2019-08-02
 • 2019-11-01
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-10
 • 2016-11-10
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10
 • 2019-02-10
 • 2019-05-10
 • 2019-08-10
 • 2019-11-10
 • 2020-02-10
 • 2020-05-10

Dzień wykupu

 • 2020-05-10

Emisje