niedziela, 20 czerwca 2021

Best S.A.

Seria: R4
ISIN: PLBEST000275
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.51%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO28 8662 886 600 zł4.81%0.11%2020-12-31
Quercus Multistrategy FIZ23 2442 324 400 zł3.87%1.95%2020-12-31
Best Capital FIZAN4 725472 500 zł0.79%0.07%2020-12-31
SUMA:56 8355 683 500 zł9,47%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-22
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21
 • 2019-12-21
 • 2020-03-21
 • 2020-06-21
 • 2020-09-21
 • 2020-12-21
 • 2021-03-21
 • 2021-06-21
 • 2021-09-21
 • 2021-12-03
 • 2022-03-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-13
 • 2017-12-13
 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-12
 • 2019-09-13
 • 2019-12-13
 • 2020-03-13
 • 2020-06-12
 • 2020-09-11
 • 2020-12-11
 • 2021-03-12
 • 2021-06-11
 • 2021-09-21
 • 2021-12-13
 • 2022-03-11
 • 2022-06-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21
 • 2019-12-21
 • 2020-03-21
 • 2020-06-21
 • 2020-09-21
 • 2020-12-21
 • 2021-03-21
 • 2021-06-21
 • 2021-09-21
 • 2021-12-21
 • 2022-03-21
 • 2022-06-21

Dzień wykupu

 • 2022-06-21

Emisje