czwartek, 21 września 2023

BST0622

Emitent: Best S.A.
Seria: R4
ISIN: PLBEST000275
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-r4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Obligacje BST0622 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-22
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21
 • 2019-12-21
 • 2020-03-21
 • 2020-06-21
 • 2020-09-21
 • 2020-12-21
 • 2021-03-21
 • 2021-06-21
 • 2021-09-21
 • 2021-12-21
 • 2022-03-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-13
 • 2017-12-13
 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-12
 • 2019-09-13
 • 2019-12-13
 • 2020-03-13
 • 2020-06-12
 • 2020-09-11
 • 2020-12-11
 • 2021-03-12
 • 2021-06-11
 • 2021-09-13
 • 2021-12-13
 • 2022-03-11
 • 2022-06-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21
 • 2019-12-21
 • 2020-03-21
 • 2020-06-21
 • 2020-09-21
 • 2020-12-21
 • 2021-03-21
 • 2021-06-21
 • 2021-09-21
 • 2021-12-21
 • 2022-03-21
 • 2022-06-21

Dzień wykupu

 • 2022-06-21